Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä:
Tmi Papiljotti Helsinki
Mamsellimyllynkatu 23
00920 Helsinki
Y-tunnus 2794608-2

Yhteyshenkilö:
Anne Parkkonen
anne@papiljotti.fi

Rekisterin ja henkilötietojen keräämisen tarkoitus:
Rekisteriä käytetään ainoastaan Papiljotti.fi-verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin, mutta tilauksesta jää Papiljotti.fi-verkkokaupalle vähintään lain mukaisen kirjanpidon vaatimat tiedot. Tietoja käytetään markkinointiin vain asiakkaan omasta suostumuksesta, mutta ei koskaan luovuteta ulkopuolisen tahon markkinointia varten.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Asiakkaan asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden ip-osoite, käyttöjärjestelmä/selain, asioinnissa käytetty kieli ja valuutta, tilaushistoria, toimituksen seurantatiedot, toimitustapa ja maksutapa. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus. Rekisteriin jää tieto nimettömistä ja keskeneräisistä ostoskoreista samalla tavalla kuin valmiista tilauksista. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Tietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietolähteet:
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa (=tuotteen lisääminen ostoskoriin sekä tuotesivujen selaaminen) ja tilaamisen yhteydessä.

Rekisterin suojaus ja tietojen luovutus:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja niitä käsitellään aina luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy tai henkilölle, jolla muuten on laillinen oikeus nähdä tiedot. Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi verkkokaupan teknisen toiminnan, logistiikan ja maksupalvelujen yhteistyökumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi. Emme luovuta tietoja koskaan markkinointi-  tai muihin tarkoituksiin verkkokauppatoiminnan ulkopuolisille henkilöille.

Rekisterin muokkaus:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen muokkaamista ja poistamista rekisteristä, mikäli se lain mukaan on mahdollista (esimerkiksi kirjanpidollisia tietoja ei voi poistaa). Rekisteröidyillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa. Kaikki rekisteriin liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Päivitetty 3.7.2018

TARJOUKSIA JA OUTLET-TUOTTEITA
-30%
Wet Brush -selvitysharja, musta